Barangay Law/Resolution

        “KAUTUSANG PAGBABAWAL NG PAGLALABA, PALILIGO, PAGLILINIS NG SASAKYAN, PAGHUHUGAS NG ISDA AT PLATO SA MALILIIT AT TATLUHAN GRIPO”.


KAPASYAHAN BLG. 47-A   S-2008

“KAPASYAHANG MAGTALAGA NG BARANGAY NUTRITION COMMITTEE NA MANGANGALAGA SA KALUSUGAN NG MGA MAMAMAYANG NASASAKUPAN NG BARANGAY TENEJERO”.


KAPASYAHAN BLG. 23  S-2008

“KAPASYAHANG PINAGTITIBAY ANG KAHILINGAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TENEJERO NA MAKAPANINGIL NG KAUKULANG BAYAD NA SAMPUNG (P10.00) PISO SA BAWAT PWESTO O STALL NA NAKATALAGA SA LUGAR NG BARGAIN TUWING MAGLALAGAY NG KALAKAL O PANINDA; AT KAUKULANG BAYAD NA LIMANG (P5.00) PISO PARA SA MAGLILINIS NG NASABING LUGAR”.


KAUTUSAN BLG. 5, S-2008

 “KAUTUSANG NAGTATADHANA NA MAKAPANINGIL ANG BARANGAY TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN NG KAUKULANG BAYAD NA SAMPUNG (P10.00) PISO SA BAWAT PWESTO O STALL NA NAKATALAGA SA LUGAR NG BARGAIN TUWING MAGLALAGAY NG KALAKAL O PANINDA; AT KAUKULANG BAYAD NA LIMANG (P5.00) PARA SA MAGLILINIS NG NASABING LUGAR”.


KAPASYAHAN BLG. 34  S-2008

“KAPASYAHANG MAGKAROON NG SARILING LOGONG PAGKAKAKILALANLAN ANG SANGGUNIANG BARANGAY NG TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN”. 


KAUTUSAN BLG. 7, S -2008

“KAUTUSANG PINAGTITIBAY ANG PAGKAKAROON NG SARILING LOGO NA PAGKAKAKILANLAN ANG BARANGAY NG TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN”.


KAPASYAHAN BLG. 25  S-2008

“KAPASYAHANG SUSUGAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TENEJERO ANG KAUTUSAN NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG BALANGA NA NAGBABAWAL SA PAGDURA SAAN MANG MATATAONG LUGAR LALONG-LALO NA SA LIWASANG BARANGAY NG TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN”.


KAUTUSAN BLG. 6, S -2008

“KAUTUSANG NAGTATADHANA NANG PAGBABAWAL SA PAGDURA SA MATATAONG LUGAR NA NASASAKUPAN NG BARANGAY NG TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN”.


KAPASYAHAN BLG. 02  S-2009

     “KAPASYAHANG MULING PAGTIBAYIN ANG KAPASYAHAN BLG. 03, S-2008 NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY  PAHINTULOT O WALANG PAGTUTOL SA PAGTATAYO NG MGA NEGOSYO SA NASASAKUPAN NG BARANGAY TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN”.KAPASYAHAN BLG. 10  S-2009     

      “KAPASYAHANG PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG NAGTATADHANA SA NAGMAMAY-ARI NG BAWAT TINDAHAN O SARI-SARI STORE SA BARANGAY TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN  NG BATAAN NA PANATILIHING MALINIS SA LAHAT NG ORAS ANG BUONG PALIGID NG KANYANG TINDAHAN”.KAUTUSAN BLG. 8, S-2009

      “KAUTUSANG NAGTATADHANA SA NAGMAMAY-ARI NG BAWAT TINDAHAN O SARI-SARI STORE SA BARANGAY TENEJERO,LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN NA PANATILIHING MALINIS SA LAHAT NG ORAS ANG BUONG PALIGID NG KANYANG TINDAHAN”.KAPASYAHAN BLG. 11  S-2009          

      “KAPASYAHANG PINAGTITIBAY ANG KAUTUSANG NAGBABAWAL SA PANINIGARILYO SA LIWASANG BARANGAY              GAYUNDIN SA LOOB NG ALINMANG TANGGAPAN NG BARANGAY TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG       BATAAN”.
KAUTUSAN BLG. 9, S-2009

     “KAUTUSANG NAGBABAWAL SA PANINIGARILYO SA LIWASANG BARANGAY GAYUNDIN SA LOOB NG ALINMANG              TANGGAPAN NG BARANGAY TENEJERO, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN”.